X
  • Geen Macs in je lijst

Algemene Voorwaarden

1. Partijen

GeldvoormijnMac is onderdeel van de Besloten Vennootschap Mac Repair & Project B.V. | MacRepair.nl

Mac Repair & Project B.V. | MacRepair.nl staat gekend in het KvK (Kamer van Koophandel) register onder het nummer 62985809

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op een koopovereenkomst tussen GeldvoormijnMac, BTW-nummer: 855041341B01 (hierna te noemen ‘GeldvoormijnMac’) en haar klant (‘Verkoper’). Deze koopovereenkomst heeft betrekking op de situatie waarin GeldvoormijnMac als koper fungeert. GeldvoormijnMac is onderdeel van de Besloten Vennootschap Mac Repair & Project B.V. | MacRepair.nl dat een geregistreerd bedrijf is die de webshop GeldvoormijnMac.nl beheert en onderhoudt. De Verkoper kan een particulier of bedrijf zijn. Een particulier jonger dan 16 jaar kan uitsluitend verkoper zijn met schriftelijke toestemming van een ouder of verzorger.

De Verkoper verstrekt de door GeldvoormijnMac verzochte informatie tijdens het plaatsen van de bestelling. Voor consumenten betreft deze informatie ten minste hun naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Voor zakelijke klanten betreft deze informatie ten minste hun naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, contact binnen de organisatie, KvK-nummer, BTW-nummer, bankrekeningnummer en zo nodig bezorgadres. Informatie over het verzamelen en verwerken van klantinformatie kan worden gevonden in de GeldvoormijnMac Privacy policy.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geactualiseerd per 11.04.2023 en geldig tot nader order. GeldvoormijnMac behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder hier voorafgaand over te berichten, voor zover de inhoud van deze Algemene Voorwaarden geen materiële verandering teweegbrengt in de verhouding tussen de partijen. Wijzigingen tot deze Algemene Voorwaarden worden onmiddellijk van kracht.

2. Product

De Verkoper verkoopt zijn Apple-product inclusief alle originele accessoires naar keuze (oplaadkabel, adapter, etc.) (‘Product’). GeldvoormijnMac biedt een bepaalde prijs (‘Prijs’) voor het Product, op basis van de door de Verkoper opgegeven specificaties, de conditie van het Product en de bijgeleverde accessoires. De prijs is inclusief 21% BTW voor bedrijven en particulieren. 

De kwaliteitsklassen van het product zijn als volgt gedefinieerd:

Ongeopend: Een ongeopend Product is nieuw en ongebruikt. De verpakking is ongeopend en beschermd met beschermend folie. De accu van een Product moet in goede staat zijn en slagen voor Apple’s officiële hardwaretest. Het Product zelf is 100% functioneel. LET op: bij ongeopende producten kunnen wij vragen om een kopie van de originele aankoopnota.

In goede staat: Het Product verkeert in goede staat. Het beeldscherm is zonder krassen en de behuizing heeft geen zichtbare deuken of krassen en is vrij van serieuze defecten of grotere krassen. Het scherm is krasvrij.

Kleine cosmetische schade: is voor een Product met enkel kleine krassen of een kleine deuk op de behuizing. Het scherm is krasvrij.

Grote cosmetische schade: is voor een Product die diepe krassen of deuken op het beeldscherm of de behuizing bevatten. 

Het Product mag geen barsten, breuken, inkepingen of met een kleefmiddel aangebrachte beschermhoesjes bevatten. Het Product moet vrij zijn van onderdelen, voedingen en oplaadkabels die afkomstig zijn van derden. De voeding moet intact zijn en de isolatie van de oplaadkabel mag geen schade vertonen. De oplader moet een EU-stekker bevatten.

3. Levering van het Product aan GeldvoormijnMac

Na het accepteren van de prijs levert de Verkoper het Product per transporteur die beschikbaar wordt gesteld door GeldvoormijnMac. Na acceptatie van de verkoop ontvangt de Verkoper per e-mail een bevestiging met daarbij het verzendlabel. Het Product moet binnen 7 dagen na acceptatie van de verkoop worden ingeleverd bij een verzendpunt van de transporteur die beschikbaar wordt gesteld door GeldvoormijnMac.

3.1 Verpakking

De Verkoper is verantwoordelijk voor de juiste verpakking van het aan GeldvoormijnMac geleverde Product. Het Product moet voldoende worden beschermd door de juiste verpakking en demping. GeldvoormijnMac verzekert de zendingen voor schade die tijdens de levering plaatsvindt. De verzekering is beperkt tot de directe kosten tot de aangeboden waarde van het correct verpakte Product. De Verkoper is zelf verantwoordelijk voor eventuele transportschade indien de Mac niet goed verpakt is zoals beschreven in de GeldvoormijnMac verzendinstructies die op de website van GeldvoormijnMac te vinden zijn.

3.2 Andere voorbereidende handelingen

In geval van producten met een Apple T2 (of nieuwer) Security Chip moet de Zoek-Mijn-Mac-functie uitgeschakeld zijn voordat het Product wordt ingeleverd bij een verzendpunt van de transporteur. Als het Product onderdeel uitmaakt van een Mobile Device Management (MDM) moet het Product hiervan worden verwijderd voorafgaand aan de verkoop. Als het Product is aangekocht via het Device Enrollment Program (DEP) van Apple, moet er een bevestiging van verwijdering van dit programma voorhanden zijn voorafgaand aan verkoop. Als het Product aan een Apple iCloud-account gekoppeld is moet het Product hiervan worden verwijderd voorafgaand aan de verkoop. GeldvoormijnMac koopt geen apparaten waarvan deze (software)beperkingen niet correct verwijderd zijn.

4. Productcontrole en prijsbevestiging

GeldvoormijnMac brengt de verkoper op de hoogte zodra het Product is gearriveerd en is ontvangen door de GeldvoormijnMac servicetechnici.

Wanneer het Product wordt afgeleverd ter controle, garandeert de Verkoper dat:

  • Je de eigenaar bent van het Product en het volledige recht hebt om deze te verkopen. Wanneer het apparaat gestolen blijkt te zijn, neemt GeldvoormijnMac onverwijld contact op met de politie en worden alle noodzakelijke gegevens overgemaakt aan hen;
  • Je de wettelijke vereiste leeftijd hebt bereikt om een verkoopsovereenkomst aan te gaan. Heb je deze leeftijd niet bereikt, dan heb je hiertoe de nodige toestemming van jouw ouder of voogd;
  • Je handelingsbekwaam bent;
  • De door jouw opgegeven bankgegevens correct zijn. GeldvoormijnMac kan niet aansprakelijk gesteld worden als de betaling geschiedde op een foutief meegedeelde rekening;
  • GeldvoormijnMac het recht heeft om na ontvangst van het Product over te gaan tot controle/onderzoek van het Product op gebreken. De mogelijkheid bestaat dat GeldvoormijnMac het Product fysiek opent om zich te vergewissen van de interne toestand van het Product.

GeldvoormijnMac is niet aansprakelijk voor gevolgen of kosten in situaties waarin de Verkoper de bovenstaande voorwaarden niet nakomt.

Na de controle (ongeveer 1-2 werkdagen) wordt de prijs bevestigd (‘Bevestigde Prijs’). Indien de bevestigde prijs gelijk is aan de prijs van het inkoopvoorstel, gaat het verkoopproces zonder verder bericht over tot de betaalfase. Indien tijdens de controle wordt vastgesteld dat de staat van het Product afwijkt van de verklaring van de Verkoper of andere defecten bevat, kan de originele prijs worden aangepast (‘Aangepaste Prijs’). Deze aanpassing kan bijvoorbeeld vereist zijn wanneer de uiterlijke staat van het Product afwijkt van de omschrijving van de verkoper of een bepaald onderdeel niet goed functioneert. De prijs kan ook worden aangepast indien de accu van het Product niet door de officiële hardwaretest van Apple komt. Tijdens de controle worden alle gegevens op het Product gewist aan de hand van de normen voor gegevensbescherming. GeldvoormijnMac is niet aansprakelijk voor indirecte schade of economisch verlies door fouten bij het verwijderen van gegevens. De Verkoper is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van zijn gegevens voorafgaand aan het leveren van het Product.

Indien het Product is aangekocht voor de bevestigde prijs of de Verkoper akkoord is gegaan met de aangepaste Prijs, zal GeldvoormijnMac het overeengekomen bedrag overboeken naar de door de Verkoper opgegeven bankrekening. De betaling vindt plaats binnen vijf werkdagen na bevestiging van de bevestigde prijs of acceptatie van de aangepaste prijs. Zodra het Product is aangekocht, wordt de Verkoper ontheven van zijn verantwoordelijkheden,
behalve voor verborgen gebreken waarvan de 
Verkoper op de hoogte was.

5. Ontbinding van de overeenkomst

GeldvoormijnMac behoudt zich het recht voor om eenzijdig van de aankoop van goederen af te zien zonder enige vorm van compensatie, zolang de betaling nog niet heeft plaatsgevonden. De Verkoper zal over eventuele annulering per e-mail op de hoogte worden gesteld. Indien de verkoop van goederen wordt geannuleerd, zal GeldvoormijnMac het Product via de originele verzendmethode terugbezorgen bij de Verkoper. Het retouradres moet zich in Nederland of België bevinden. Indien de Verkoper de verkoop annuleert of indien GeldvoormijnMac de verkoop annuleert wegens nalatigheid van de Verkoper of het ontwaren van een aanmerkelijk defect van het Product, heeft GeldvoormijnMac het recht om het Product terug te sturen naar de Verkoper nadat de Verkoper de verzend- en beheerskosten heeft betaald op de bankrekening van GeldvoormijnMac. De verzend- en beheerskosten van een Product zijn € 14,95. Deze kosten zijn incl. 21% BTW. Indien de verzend- en beheerskosten niet binnen twee (2) maanden volledig zijn betaald, wordt het eigendomsrecht van het product overgedragen naar GeldvoormijnMac.

6. Accorderen en van kracht worden van deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht zodra de Verkoper deze Algemene Voorwaarden elektronisch heeft geaccepteerd door tijdens het verkoopproces op ‘Ik heb de algemene voorwaarden van GeldvoormijnMac gelezen en ga hiermee akkoord’ te klikken op de website van GeldvoormijnMac en zodra GeldvoormijnMac de verkooporder van de verkoper heeft geaccepteerd en een bevestigings e-mail van de bestelling heeft verzonden.